Nadzor in upravljanje

NADZOR IN UPRAVLJANJE

Ključni sistemi neprekinjenega in rezervnega napajanja so povsem avtonomni, vendar je potrebno v vsakem trenutku vedeti, če prihaja do napak ali odstopanj v njihovem delovanju. Možnosti nadzora je veliko, od enostavnih sistemov, ki omogočajo samo obveščanje o stanju oziroma napaki, do zelo naprednih sistemov, ki omogočajo poglobljeno diagnostiko, vizualen prikaz meritev v grafični in tabelarični obliki ter njihovo arhiviranje.NADZOR UPS

Vse UPS naprave iz našega prodajnega programa ter domala vse ostale UPS naprave, ki so dandanes na trgu, lahko vključimo v sistem nadzora. Obseg in nivo nadzora prilagodimo potrebam končnega uporabnika:

 • TPC/IP, email, SMS
 • MODBUS/TCP , RTU
 • PROFIBUS
 • SNMP
 • RCCMD
 • senzorjev temperature in vlage, gibanja
 • senzorjev razlitja tekočine in detekcije požara


NADZOR AKUMULATORJEV

Eden od ključnih gradnikov UPS naprave so vsekakor akumulatorji. Praviloma imamo v vsakem večjem UPS sistemu več zaporedno vezanih akumulatorjev (30 – 50 kosov). Za dolgo življenjsko dobo moramo zagotoviti optimalno polnjenje vsakega akumulatorja v zaporedni vezavi. Zaradi različnih notranjih upornosti akumulatorjev je to brez dodatnih – zunanjih naprav nemogoče narediti. Sistem nadzora akumulatorjev samodejno meri električne (napetost in notranja upornost) ter okoljske (temperatura) parametre in optimizira proces polnjenja in praznjenja posameznega akumulatorja. S tem podaljšamo življenjsko dobo akumulatorjev tudi do 30 %. Sistem lahko vgradimo tudi na obstoječe akumulatorje.

 • TPC/IP, email, SMS
 • MODBUS RTU
 • PROFIBUS
 • SNMP
 • RCCMD


NADZOR DIZELSKIH AGREGATOV

Agregat največkrat služi kot rezervni vir električnega napajanja. Za uporabnika je bistvena informacija o delovanju agregata zaradi napake na električne omrežju oziroma opozorilo o odstopanju od nazivnih parametrov (med delovanjem agregata ali v mirovanju – pripravljenosti). Poleg poglobljenih informacij o stanju, električnih in mehanskih parametrov agregata in preklopnega mesta lahko uporabnik s pomočjo grafičnega vmesnika tudi upravlja s sistemom, nastavlja določene parametre delovanja in pregleduje zgodovino dogodkov.

 • TPC/IP
 • email, SMS
 • MODBUS/TCP
 • MODBUS RTU
 • SNMP
 • GPRS, UMTS, HSPA
 • GPS


NADZOR RAZVODNIH ELEMENTOV – IPCC IN PDU

Uporabniku nudimo možnost nadzora iPCC stikalnih blokov in posameznih napajalnih letev – PDU (Power distribution unit) v smislu lokalnega in daljinskega prikazovanja trenutne obremenitve, kot tudi daljinsko izklapljanje posameznih vtičnic na PDU. Če delovni proces omogoča izklop določenih porabnikov, lahko s tem podaljšamo avtonomijo UPS naprave in priključenih porabnikov ob izpadu električnega omrežja.

 • TPC/IP
 • email, SMS
 • MODBUS/TCP
 • MODBUS RTU
 • SNMP
 • PROFIBUS