Energetski in IKT kontejnerji

Energetski in komunikacijski kontejnerji

Z vgradnjo opreme v kontejner dobavimo naročniku zaključeno celoto, ki je testirana in preizkušena celota. S tem se občutno zmanjša potreben čas montaže in delo na mestu končne postavitve opreme.


Tak sistem je tudi enostaven za transport, saj so kontejnerji standardnih dimenzij.


V kontejner lahko vgradimo elektro-energetsko opremo med katero sodijo: transformator, agregat, UPS in elektro razdelilne omare za razvod napetosti. Kontejner opremimo s podporno opremo, ki zagotavlja ustrezno hlajenje vgrajene opreme in zmanjšuje prenos hrupa v okolico.


Poleg elektro-energetske opreme lahko v kontejner vgradimo strežniške omare ter vso potrebno infrastrukturo za njeno varno in zanesljivo delovanje. Poleg hlajenja prostora in optičnega ali bakrenega omrežja je prostor lahko opremljen s sistemom za javljanje in gašenje požara, video nadzornim sistemom, dvignjenim podom, sistemom za kontrolo in preprečevanjem nepooblaščenega dostopa.

 

Pošljite povpraševanje